Organisasies

In die verspreiding van kultuur in baie fasette en in die verbetering van opvoedkundige fasiliteite, het SAVLU-lede 'n trotse rekord van diens

aan hul huise, hul gemeenskappe en hul land.

Suid-Afrikaanse Vroue Landbou-Unie

Federation of Women's Institutes

President: Tharina Rossel

Hoofkantoor: - Sel: 082 785 4828

E-pos: president@savlu.co.za

Sekretaresse: Kollie Esterhuizen - Sel: 083 383 1727

Vroue Landbou-Unie Mpumalanga

Kliek op die skakel : www.vlumpumalanga.weebly.com

Namibiese Vroue Vereniging

President: Marina Muller

Sekretaresse: Izabe Muller-Heyns – Sel: 00264 81129 1710

Beoordelaar: Adrie Nell – Sel: 00264 81302 3475

 

Streke:

Akwamarynstreek

Streekvoorsitste: Alida Botha - Sel: +264 812842403

 

Saffiestreek

Streekvoorsitste: Magda Rall - Sel: +264 811283992

 

Ametisstreek

Streekvoorsitste: Gerrie Scholz - Sel: +264 814087038

 

Toermalynstreek

Streekvoorsitste: Nannie Botha - Sel: +264 64203977

Vroue Landbou-Unie Noord

Gaan na VLU NOORD webblad: www.vlunoord.co.za

 

President: Leanda le Cornu

Sekretaresse: Ronelle Linde - Sel: 079 071 3552

Beoordelaar: Retha Prinsloo – Sel: 082 952 2188

 

Streke:

Bosveldstreek

Streekvoorsitster: Ria Strydom – Sel: 084 520 0120

 

Koraalstreek

Streekvoorsitster: Naomi Phillipson – Sel: 082 484 7622

 

Soetdoringstreek

Streekvoorsitster: Lilian Weber – Sel: 082 466 3458

Noordwes Vroue Landbou-Unie

President: Pam Janse van Rensburg

Beoordelaar: Amarie Haumann – Sel: 083 693 0319

 

Streke:

Platinastreek

Streekvoorsitster: Elaine Smit – Sel: 082 446 6166

 

Sonneblomstreek

Streekvoorsitster: Gerda Swart – Sel: 082 758 1617

 

Verwesstreek

Streekvoorsitster: Elsie Marx – Sel: 083 461 1319

President: Noleen Walker

Sekretaresse: Sonett Smith - Sel: 033 342 1540

Beoordelaar: Bernardine Hay – Sel: 082 321 4857

 

Streke:

Alexandrastreek

Streekvoorsitster: Mrs. Robyn Schwikkard –  Sel: 073-3984363

 

Alfred county streek

Streekvoorsitster: Mrs. Susan Johnstone –  Sel: 083-2720626

 

Avonleastreek

Streekvoorsitster: Mrs. Meta Sussams – Sel: 072-6231273

 

Highwaystreek

Streekvoorsitster: Mrs. Jenny Goudie – Sel: 083-4387448

 

Midlandsstreek

Streekvoorsitster: Mrs. Ann Cannell –  Sel: 083-6594122

 

Pietermaritzburgstreek

Streekvoorsitster: Mrs. Juanita de Vos –  Sel: 082-3580011

 

Southern hills streek

Streekvoorsitster: Mrs. Maureen Lavis – Sel: 076-7097104

 

Umvotistreek

Streekvoorsitster: Mrs. Ruth Rencken –  Sel: 082-4827615

 

Victoriastreek

Streekvoorsitster: Mrs. Jolanda van Romburgh – Sel: 083-2987393

 

Vryheidstreek

Streekvoorsitster: Mrs. Deidré Saaijman – Sel: 073-1700040

 

Zululandstreek

Streekvoorsitster: Mrs. Patria Patterson –  Sel: 082-3247858

Vroue Landbou-Unie Overvaal

President: Ina Booyse

Hoofkantoor: 012 663 1236

Beoordelaar: Hester van Heerden - Sel: 082 902 4370

 

Streke:

Jakarandastreek

Streekvoorsitster: Barbara Nel - Sel: 076 194 1901

 

Goudrifstreek

Streekvoorsitster: Alta Prinsloo - Sel: 082 612 0844

 

Goue suidestreek

Streekvoorsitster: Rene Bredenham - Sel: 082 838 0830

 

Pretoriastreek

Streekvoorsitster: Hester van Heerden - Sel: 082 902 4370

 

Witwatersrandstreek

Streekvoorsitster: Hendi Joubert - Sel: 074 134 7510

Vrystaat Vroue Landbou-Unie

    President:  Gerda Pienaar

    Sekretaresse: Marieta de Klerk

    Beoordelaarsameroeper: Sarie Knoetze

    Areavoorsitsters:

    Area 1:                                               Elsa Brits

    Area 2:                                              Marina Cockroft

    Area 3:                                              Henti Scheepers

    Area 4:                                              Wilma Munnik

    Area 6:                                               Marieta de Klerk

    Area 8:                                               Gerda Barnes

    Area 9:                                               Minette Steyn

    Area 10:                                              Estelle Potgieter

    Area 11:                                              Sarie Knoetze

 

   Vir meer inligting kan jy gaan na die webblad van VVLU
 
Kliek op die skakel: www.vvlu.co.za

 

 

 

© Copyright 2017 SAWAU / SAVLU | All Rights Reserved

Designed by