Skakels

Kliek op die onderstaande skakels.

The Associated Country Women of the World

ACWW is die grootste internasionale organisasie virlandelike vroue.

Besoek

The International Federation of Women's Institutes (NFWI)

Die WI speel 'n unieke rol in die voorsiening van vroue metopvoedkundige geleenthede en die geleentheid om nuwe vaardighede op te bou, omdeel te neem aan 'n wye verskeidenheid aktiwiteite en om te veg oor kwessieswat vir hulle en hul gemeenskappe saak maak.

Besoek

Vrystaat Vroue Landbou-unie

Ons is 'n nie-winsgewende organisasie wat streef na volwasseonderwys vir vroue.

Besoek

Agri SA

Agri Suid-Afrika (Agri SA) is 'n landbouhandelsvereniging inSuid-Afrika. Dit is 'n federale organisasie wat namens sy lede die volhoubarewinsgewendheid en stabiliteit van kommersiële landbouprodusente enagribesighede bevorder deur middel van betrokkenheid en insette op nasionale eninternasionale vlak.

Besoek

Malievled VLU

Vroue Landbou-Unie Malieveld Streek se aktiwiteite, foto'sen inligting.

Besoek

VLU Mpumalanga

Vroue Landbou-Unie Mpumalanga se aktiwiteite, foto's eninligting.

Besoek

VLU Noord

Besoek

Embroidery Network South Africa

'n Opwindende nuwe webwerf, met die doel om diebelangrikheid van tradisionele en kontemporêre borduurwerk te bevorder en tebeklemtoon, asook die interaksie tussen borduurwerkers dwarsdeur Suid-Afrikaaan te moedig.

Besoek