Organisasies

In die bewaring van kultuur in baie fasette en in die verbetering van opvoedkundige fasiliteite, het SAVLU-lede 'n trotse rekord van diensaan hul huise, hul gemeenskappe en hul land.

Suid-Afrikaanse Vroue Landbou-Unie

President:
Tharina Rossel
Hoofkantoor:
Sel: 082 785 4828
Sekretaresse:
Kollie Esterhuizen - Sel: 083 383 1727

Federation of Women's Institutes

President:
Girly Dely – Sel:  082 324 7858
Secretary:
Sonett Smith - Sel: 033 342 1540
Judge:
Noleen Walker – Sel: 083 299 4026
 
Groups:

Alexandra Group
Executive:
Di Pretorius –  Tel: 039 9130 591

Avonlea Group
Executive:
Dawn Barton – Sel:071 1214 179

Highway Group
Executive:
Bev Nathras – Tel: 031 2050 345

Pietermaritzburg Group
Executive:
Margaret Lake –  Sel: 084 0283 745

Southern hills Group
Executive:
Margaret Lakec– Sel: 084 0283 745 

Victoria Group
Executive:
Glynis Pulford – Sel: 072 5944 559

Vryheid Group
Executive:
Deidré Saaijman – Sel: 073 1700 040

Zululand Group
Executive:
Antoinette van der Walt –  Sel: 082 5538 923

Vroue Landbou-Unie Mpumalanga

Kliek op die skakel: www.vlumpumalanga.weebly.com

Namibiese Vroue Vereniging

President:
Hermien van den Berg – Sel: 00264 811 295 898
E-pos: gheko@iway.na
Sekretaresse:
Gerti du Plessiss – Sel: 00264812 604 733
E-pos: gerti@mikasi-travel.com
Beoordelaar:
Marina Muller – Sel: 00264 812 811 751
E-pos: mmuller@afol.com.na

Streke:

Akwamarynstreek
Streekvoorsitster:
Elna Brink - Sel: 00264816 222 445
E-pos: ElnaBrink10@gmail.com

Saffiestreek
Streekvoorsitster:
Rita Rossouw - Sel: 00264812 447 582
E-pos: greytown@iway.na

Ametisstreek
Streekvoorsitster:
Gerrie Scholtz - Sel: 00264 812 538 866
E-pos: gcscholtz06@gmail.com

Toermalynstreek

Streekvoorsitster:
Annette la Cock - Sel: 00264812 838 675
E-pos: annettelacock@gmail.com

Vroue Landbou-Unie Noord

President:
Leanda le Cornu
Sekretaresse:
Ronelle Linde - Sel: 079 071 3552
Beoordelaar:
Ina Kruger – Sel: 082 964 1900

Streke:

Bosveldstreek
Streekvoorsitster:
Riana Oosthuizen – Sel: 073 208 9714

Koraalstreek
Streekvoorsitster:
Adri Joubert – Sel: 071 872 4173

Soetdoringstreek
Streekvoorsitster:
Lilian Weber – Sel: 082 466 3458

Vroue Landbou-Unie Overvaal

President:
Ina Booyse
Sekretaresse:
Margaret Hough-Kotze – Sel: 071 986 9086
Beoordelaar:
Hester van Heerden – Sel: 082 902 4370

Streke:
Jakarandastreek
Streekvoorsitster:

Lida van Niekerk: - Sel: 072 459 4121

Goudrifstreek
Streekvoorsitster:

Alta Prinsloo - Sel: 082 612 0844

Goue suidestreek
Streekvoorsitster:

Rene Bredenhann- Sel: 082 838 0830

Pretoriastreek
Streekvoorsitster:
Hester van Heerden - Sel: 082 902 4370

Witwatersrandstreek
Streekvoorsitster:

Adri van Niekerk - Sel: 082 556 2984

Noordwes Vroue Landbou-Unie

President:
Gerda Swart - Sel: 082 758 1617
Beoordelaar:
Maatje Hobson – Sel: 082 944 6150

Streke:

Platinastreek
Streekvoorsitster:

Elaine Smit – Sel: 082 446 6166

Sonneblomstreek
Streekvoorsitster & Visepresident:

Gené Conradie – Sel: 082 554 7078

Verwesstreek
Streekvoorsitster:

Elsie Marx – Sel: 083 461 1319

Vrystaat Vroue Landbou-Unie

President:  
Gerda Pienaar
Sekretaresse:
Marieta de Klerk
Beoordelaarsameroeper:
Sarie Knoetze

Areavoorsitsters:
Area 1: Elsa Brits
Area 2: Marina Cockroft
Area 3: Henti Scheepers
Area 4: Minette Steyn
Area 6: Elna Roos
Area 8: Anette van der Merwe
Area 9: Minette Steyn
Area 10: Elsabe Kotze  
Area 11: Winnie Ward

Vir meer inligting kan jy gaan na die webblad van VVLU
Kliek op die skakel: www.vvlu.co.za