Kalender

MEI

  • 8 en 9 – VLU Noord Polokwane, Bolivia Lodge

JUNIE

  • 3 tot 8 - SAVLU Beoordelaars Eksamens, Pretoria te Overvaal Kantoor

AUGUSTUS

  • 14 en 15 - Noordwes VLU te Parys

  • 21 en 22 - VLU Mpumalanga, Olifants River Lodge Middelburg

  • 28 en 29 - Overvaal VLU

SEPTEMBER

  • 4 en 5 - Vrystaat VLU, Sandstone Sleeper Estate Bloemfontein

  • 11 - FWI  Blue Waters Hotel, Durban

  • 13 en 14 - NVV Windhoek

OKTOBER

  • 23 en 24 SAVLU Kongres te Bolivia Lodge, Polokwane